Bestyrelsen


 Bestyrelsen

Bagerst fra venstre: Lillian Tandrup Møller, Hans Pitters, Birthe Mørup
Forrest fra venstre: Tine Thomsen, Susanne Vandborg

Funktion og Navn
Adresse
Telefonnr
Mailadresse
Formand Hans Pitters
Bryggervangen 13, 7120 Vejle Ø
2083 2656
hanspitters@gmail.com
Kasserer Birthe Mørup
Svalevej 11, 8721 Daugaard
2215 3488
birthejmorup@gmail.com
Lillian Tandrup Møller
Odinsgade 71, 1.1
2217 1985
liliantm@outlook.dk
Tine Thomsen
Kærtoften 6, 6064 Jordrup
5156 4607
tlt@daka.dk
Susanne Vandborg Møllehusvej 26, 7100 Vejle 2342 3642 susanne@moller-vandborg.dk

Revisorer


Navn
Telefonnr
Mailadresse
Revisor Anette Schelde
7585 1266

Revisor suppleant Svend Lauritsen2371 8595

PR/Medlemspleje


Navn
Telefonnr
Mailadresse
Instruktører Linedance


Linedance instruktører

Navn
Adresse
Telefonnr
Mailadresse
Hanne Pitters
Bryggervangen 13, 7120 Vejle Ø
2660 2606
hanne@pitters.dk
Birthe Tygesen
Storhøjvej 11, 8660 Skanderborg
2990 0119
birthetygesen@gmail.com

Linedance Udvalg


Navn
Telefonnr
Mailadresse
Tine Thomsen
5156 4607
tlt@daka.dk
Krista Brandt 2481 5957 KristaHavbaek@gmail.com
Anni Elleby 6135 5105 annielleby@gmail.com

Caller Modern og Traditionel Squaredance


Hans Pitters

Navn
Adresse
Telefonnr
Mailadresse
Hans Pitters
Bryggervangen 13, 7120 Vejle Ø
2083 2656
hanspitters@gmail.com

Modern Squaredance Udvalg


Navn
Telefonnr
Mailadresse
Hans Pitters 2083 2656 hanspitters@gmail.com
Lilli Evers
2266 5338
stubdrup98@gmail.com

Webmasters


Side
Navn
Telefonnr
Mailadresse
Modern Squaredance
Hans Pitters
2083 2656
hanspitters@gmail.com
Traditionel Squaredance
Hans Pitters
2083 2656
hanspitters@gmail.com
Linedance
Birthe Tygesen
2990 0119
birthetygesen@gmail.com
Generel Info
Betty Jensen
4017 1580
betty.jensen@dlgmail.dk